قاصدک خیال من

و قسم به عشق... وقتی که مخاطبش تو باشی

شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۵۸ ب.ظ

به نام آرام دلها

خدای تنها و عشق بی انتها


سلام خدای خوبم.

 ممنونتم که تمام سختی های زندگی رو بر من آسون کردی

و بر سرم منت گذاشتی و مهربانانه پای دل شکسته و زخمیم وایستادی؛

وقتی که از زمین خوردن ها مینالیدم و کسی دستگیر دل تنهام نبود

ممنونتم که قطره ای از دریای عشقت رو در وجود فرشته ای زمینی قرار دادی تا اون رو به پای من بریزه


ممنونتم خدای خوب و مهربانم