قاصدک خیال من

خدایا نذار گذشته تکرار بشه ، فقط همین.به علاوه همه درد های مونده تو دل و همه بغض های قورت داده شده و اشکای ریخته نشده.

خدایا نذار جاده های منتهی به زندگیم یخ ببنده ،دیگه طاقت زمین خوردن ندارم.


  • لبخنــــツ ـــد